War and the New World

The Ukraine war is a war organized step by step by NATO, with the US as its main power. The fact that the war...

Saray Rejimi, savaş politikaları ve direniş

Artık açıktır, “Erdoğan diktatörlüğü”, “tek adam rejimi” hiçbir şey ifade etmiyor. Tersine, siyasal iktidarın, Saray Rejimi’nin, devletin gerçek yüzünü örtüyor, karanlıkta bırakıyor. “Rant-yağma ve savaş...

Savaş ve yeni dünya

Ukrayna savaşı, NATO’nun, onun ana gücü olarak ABD’nin adım adım örgütlediği bir savaştır. Savaşın bir aşamasına kadar “görünmez” olarak sürmesi, ABD’nin ve NATO’nun Rusya...

Kanayan yara(mız): (C)ezaev(ler)i[1]

“Değil mi ki, cezaevleri var, hangimizin içinde olduğunun önemi yok.”   Egemenlerin (c)ezaev(ler)i, yüzlerce yıldır ve bugünde hâlâ kanayan yara(mız)dır. Suriye’nin Şam’ındaki El Meze ile Halep’in Merkez Cezaevi’ni; Lübnan’ın...

“Masum Değiliz Hiçbirimiz” ya da Sezen Aksu vakası

“Belki de her şey söylenmiştir. Geriye kalan tek şey, bunları anlamak olabilir.”   Hakkında bir yandan, “Yetmez ama evetçidir. Ötesini tartışan salaktır”; öte yandan da “Ürkütücü bir samimiyeti,...

Umutsuzluğun korkularına son vermek [1]

“Seni öpsem, gülse bir halk Seni öpsem, yoksulluk Utansa verdiği acılardan Kırılsa her türlü korkunun kanadı.”   Thomas Stearns Eliot’un, “Bir şeylerin yoluna girmesi için, her şeyin raydan çıkması...

Yeni 15-16 Haziranlara ihtiyacımız var*

Değerli dostlar, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin yıldönümünde düzenlediğiniz etkinliği selamlıyoruz. Bu topraklardaki sınıf mücadelesi tarihinin en önemli kilometre taşlarından biriydi 15 - 16 Haziran eylemi. Proleteryanın...

Bugünden geleceği kurmak için mücadele edenlerin, ayaklanma yolunu seçeceğini biliyoruz*

Dostlar, KöZ olarak Kaldıraç Hareketi'nin "15-16 Haziran'dan Gezi'ye; direniş ruhuyla, geleceğimizi kurmaya" şiarıyla gerçekleşen bu etkinliği coşkuyla ve devrimci duygularla selamlıyoruz. 15-16 Haziran bu topraklardaki devrimcilerin...

Çabamız iyi olanı beslemektir* – Filiz Gencer

Merhaba, Size Sincan Kadın Hapishanesi’nden yazıyorum. Nasılsınız? Burada aynı koğuşta kaldığımız Sibel Balaç, 17 Mayıs Salı günü, açlığının 150. Gününde olacak. Tekirdağ 1 no’lu F Tipi’nde Gökhan...

Marazi tutumlar ya da gerçeği görmeyi reddetme

Gerçek, insan bilincinin dışında, yani bireysel olarak senin ya da benim bilincimin dışında bir nesnel dünyanın varlığını kabul edenler için bir anlam ifade eder....

TC devleti, NATO, gayrinizami harp ve SADAT

Sanıyorum, epeyce zaman olmalı, mesela 2012-2015 arası bir dönem olabilir, Kaldıraç sayfalarının haber-görünüm bölümlerinde SADAT ile ilgili bilgi ve belgeler, mesela kuruluş tüzüğü yayınlanmıştı....

Mücadele etmek devrimcilere karşı önlem almak değil, Saray Rejimi’ne karşı saf tutmaktır

Korkmak doğaldır. Korkmaktan korkmak, toplumsal bir hâldir. Korkuna teslim olmak, korkaklıktır. Derler ki, korkak titrer ama cesur savaşır. Sisteme, devlete, kapitalizme, Saray Rejimi’ne, onun temeli olan Tekelci Polis...

Latin Amerika: “Pembe Dalga”, yeniden mi?

“Birini aldatan ötekini de aldatır.”   Latin Amerika’nın 1990’lı yıllarda yükselen “pembe dalga”sı geri çekileli epey oldu. Teslim etmeli; Venezuela’nın Chávez’iyle (göreve başlayışı: 1999) birlikte sol/solumsu devlet başkanları...

Merhaba Lilith’in torunları![1]

“Daha çok kız kardeşimin yükseklere kanat çırpmasını istiyorum. Zira özgürlük, hiçbir zaman kadınların kolay kolay elde edebildiği bir şey olmadı.”   Merhaba Dostlar... Merhaba Lilith’in Torunları... Bundan yaklaşık bir yıl...

Soru(n)larıyla Kanal İstanbul faciası – Sibel Özbudun & Temel Demirer

“Bu kent öldürüldü diyorlar bahar gelmez artık buraya.”   Kapitalist kent(leşmey)i, İstanbul’u ve dahi Kanal faciasını konuşmak, Marcus Fabius’un, “Quis, Quid, Ubi, Quibus Auxiliis, Cur, Quomodo, Quando?/...

Erdoğan’ın Putin’den özrü krizi çözer mi?

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu politik kriz, tahmin edilenin çok ötesinde sarsıcı etkiler yapacak düzeye gelmiş bulunuyor. AKP iktidarı, bölgesel krizin en karmaşık ve başarısız dönemini yaşıyor. Bölgesel ilişkilerde bütünüyle kaybeden Erdoğan merkezli AKP iktidarı, geçmişte tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü Ortadoğu politikasında bir ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldı. Bunun ilk adımını da Erdoğan’ın Putin’e ‘özür’ mektubu göndermesi oldu.

Parlamentoda özgürlük mücadelesine karşı darbe

Türkiye’de son birkaç haftadır ciddi politik gelişmeler yaşanıyor. AKP içerisinde Davutoğlu’na yönelik gerçekleştirilen darbeden sonra, AKP’nin önderliğinde MHP ve CHP’nin aktif desteğiyle parlamentoda ikinci bir darbe gerçekleştirildi. Bu iki yönelim birlikte ele alındığında Türkiye’nin nereye doğru gittiğine dair çok daha somut bir fikir edinebiliriz. 

SURİYE’NİN GÜÇ SAVAŞINDA CENEVRE-3 ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Suriye’nin yeniden yapılandırılması bölgesel ilişkilerin seyri konusunda bize somut bir fikir veriyor. Suriye’nin politik istikrarına paralel olarak Körfez bölgesi merkez olmak üzere diğer alanların dizayını için yeni projelerin devreye konulacağı ve belki de haritaların yeniden çizilmesinin ilk adımı atılmış olacak. Bu nedenle hem uluslararası güçler hem de bölgesel güçler uzun vadeli çıkarları için Suriye’nin dizaynında aktif yer almak istiyorlar. Bu bakımdan Suriye’nin toplumsal dinamiklerine dayanarak bir istikrar sağlamaktan çok, dış müdahalelerle belli bir denge oluşturulmaya çalışılıyor.

Utanmazlık fıtrattan mı gelir? Utanmazlık ustalık işi midir? Yoksa çürüme ve tükeniş dile mi...

Erdoğan, çakma sultan, Sultan Abdülhamid rolünde, uluslararası sermayenin ve onların uzantıları olan TÜSİAD, MÜSİAD, beşli çeteler gibi tekellerin vücut bulmuş temsilcisidir. Dini ve milliyetçilik...

İşçi hareketi, işçi sendikacılığı ve siyasal örgütlenme

Son dönemde, bir yandan işçi hareketi gelişiyor. Bu gelişim, işçi hareketinin yerel direnişleri şeklinde, yaygın, çok fabrikada, ama birbirinden bağımsız bir işçi hareketi görünümü...

Gezi Davası, iç savaş hukuku kâbuslarınızı gerçeğe çevireceğiz!

25 Nisan 2022’de, Saray Rejimi, tam da gerçek yüzünü gösterecek tarzda, Gezi Davası’nın üçüncü yargılanmasında cezalar verdi. Gezi Direnişi’ni temsilen seçilen isimler, Gezi’yi suçlu ilan...

Dinci gericilik “gemi azıya almışken”…

Son Milli Eğitim Şurası’nda ana okulu çağındaki çocuklara (4-5 yaş) dinî eğitim verme kararı alınmış. Aslında bu gidişle 2-3 yaşa da inebilirler... Böyle bir...

“Terör, terörist, terörle mücadele…”

“İstikrar: Amerika’nın düşmanıdır.” (Stability: America’s enemy) Albay Ralph Peter ABD, ikinci emperyalist savaş sonrasında tartışmasız hegemonik bir güç hâline geldi ve emperyalist hiyerarşinin tepesine oturdu. İngiliz...

Kapitalizmle birlikte burjuva siyaseti de çöküyor…

“Bu ancak şu anlama gelebilir: Oradan çıkmak için yol yok değil ama artık vakit, bugüne kadar bellediğimiz bütün eski yolları terk etme vaktidir.” Aimé Césaire “Eski dünya...

Recep Tayyip Erdoğan: Zincirinden boşanmış terörist*

Giriş: 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşen ve 127 sendikacı, barış aktivisti, Kürt savunucu ve ilericilerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı, ya Recep Tayyip Erdoğan rejimine ya da IŞİD’de mal edildi.

Çocuk gelinler sorununda dinin ikili rolü

Çocuk gelinler sorunu özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyük bir toplumsal, sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik liberaller, feministler, sosyal demokratlar, bazı ulusal hareketler ve sosyalistlerin yoğun çabaları olduysa da, sorun caydırıcı bir biçimde ve yaygınlıkta varlığını sürdürmektedir. Bu soruna yönelik çok sayıda yasal yaptırımlar ve BM nezdinde sayısız girişimler gerçekleştirildiği halde köklü bir çözüm sağlandığı söylenemez.