Bildiriler & Açıklamalar

Yeni 15-16 Haziranlara ihtiyacımız var*

Değerli dostlar, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin yıldönümünde düzenlediğiniz etkinliği selamlıyoruz. Bu topraklardaki sınıf mücadelesi tarihinin en önemli kilometre taşlarından biriydi 15 - 16 Haziran eylemi. Proleteryanın...

Bir çıkış arayanlara;

Mücadeleyle Kazanalım!

Makaleler

Perspektif

Ekonomik kriz, savaş ve direniş

Bugün, ekonomik kriz, işçi ve emekçilerin, yoksulların, emeklilerin yaşamlarını çekilmez hâle getiriyor. Yoksulluk, açlık, işsizlik birlikte kol geziyor. Bunlara cinayetler eşlik ediyor; işçi cinayetleri, kadın...